Oslo Røde Kors – Nettverk etter soning, i godt driv ved Hauger Golfklubb

Aleksander Langstrand i Røde Kors og Marianne Smith Magelie fra Foreningen Et slag av gangen (bildet over) er takknemlige over samarbeidet som nå skal utvikles på nasjonalt nivå.

Oslo Røde Kors – Nettverk etter soning er i godt driv med ukentlig aktivitet ved Hauger Golfklubb og Nettverk etter soning og deres Aleksander Langstrand har i forbindelse med en av treningene laget en fantastisk video som fanger viktigheten av dette tilbudet for gruppen (se nederst i artikkelen)

Oslo Røde Kors – Nettverk etter soning, beskriver tilbudet på denne måten: «Golf er for alle! Det er deltakerne i Nettverk etter soning – Oslo Røde Kors et bevis på – Dette er med på å gi deltakerne en slags tilhørighet til noe de kanskje ikke ville ha oppsøkt selv. Og også mulighetene til å skape seg et nytt nettverk, sier aktivitetskoordinator i Nettverk Etter Soning, Aleksander Langstrand. Nettverk etter soning har inngått et samarbeid med foreningen “Et slag av gangen”. Og resultatet er at deltakere hver torsdag tilbys golfkurs og sertifisering slik at de kan spille golf overalt. – Det er viktig å oppleve mestringsfølelse, sier Øyvind, deltaker i Nettverk etter soning.»