Ukeslutt – tid for kake og blomster!

Etter flere gode søknader om økonomisk bidrag kan Foreningen Et slag av gangen glede seg over å motta midler til aktiviteter fra Stiftelsen Dam, Viken Fylkeskommune og Oslo Rotary Klubb. Tusen takk.

Ingenting er gratis. Men å kunne tilrettelegge for golf for mennesker med rusavhengighet eller psykisk syke, unge lovbrytere/rusmisbrukere, domfelte og løslatte og unge «utenfor» og for personer med funksjonsnedsettelse – det er  en stor fornøyelse, forteller Marianne Smith Magelie.

Som leder av Foreningen Et slag av gangen har vi som formål å søke midler og yte støtte til landets golfklubber som vil drive med aktivitetstilbud for denne målgruppen. Formålet er å gi deltagerne mulighet til å være aktive etter egne forutsetninger og ønsker. Målsetning med tilbudet er å skape en arena for sosial utvikling, mangfold og integrering.