Å koma seg ut, helsa på folk og gjera noko kjekt saman – det er golf det!

Å møtes på golfbanen handler om å gjøre noe gøy sammen!

Lokalavisen, Os & Fausaposten, var sammen med oss da vi hadde møte med kommunale ledere og med påfølgende trening. Dette har avisen klart å formidle på en god måte. Foreningen Et slag av gangen samarbeider med en rekke golfklubber, som har Golf-Grønn Glede (GGG), som et lavterskeltilbud. Sammen tilrettelegger vi for at golf skal være for alle, tilpasset den enkeltes ønsker og behov.

Marianne Smith Magelie og klubbens daglige leder Bjarte Wiberg hadde invitert til dialogmøte. Karen Hope, fra Friskliv og meistring i Bjørnafjorden kommune, gir uttrykk for at dette var etter deres mak, både for deres brukere, men også for dem selv. Vi ønsker å få flere ut og ha flere grupper på golf fremover. Golf er et strålende tiltak for å fremme folkehelsen!
Les hele saken under:

Avisartikkel-Os-og-Fusaposten-11.06.21