Ålesund Golfklubb – Golf for alle – Et slag av gangen

(Bildet: Prosjektansvarlig i Ålesund Golfklubb, Gro Kristiansen (høyre) instruerer en av deltakerne på Golf – Grønn Glede)

Det er med stor glede at Foreningen Et slag av gangen kan formidle at vi har inngått et samarbeid med Ålesund Golfklubb og prosjektansvarlig i Ålesund Golfklubb, Gro Kristiansen, som har gode ambisjoner på klubbens vegne.

Ålesund Golfklubb ble etablert tilbake i 1990 på initiativ fra Olgar Bolseth, tilbakevendt fra Australia. Solnør Golfbane som er klubbens tilholdssted åpnet i 1995 med 9 hull, men ble i 1999 utvidet til en fullverdig 18-hullsbane.

Ålesund Golfklubb drives på et positivt verdigrunnlag der blant annet «ærlighet» og «inkludering» står sentralt. En klubb som ønsker å dyrke gode holdninger, respekt og inkludering og følgelig gjøre golfsporten tilgjengelig for alle, er en klubb Foreningen Et slag av gangen gleder seg til å samarbeide med.

Klubben har allerede etablert tilbudet Golf – Grønn Glede, som er populært tilbud i klubben. Både Ålesund Golfklubb og Foreningen Et slag av gangen oppfatter at samarbeidet vil bidra til å styrke dette tilbudet.

Bilder fra Ålesund Golfklubb

Fra Ålesund Golfklubb, Golf – Grønn Glede (GGG)
Deltakere fra Borgund Videregående Skole. En sliten, men fornøyd gjeng
Idylliske omgivelser ved Ålesund Golfklubb