Når «normalsamfunnet» er det viktigste

Ukens spalte, Vi som elsker golf, av prosjektleder, Marianne Smith Magelie.

Deltagende golfklubber og Foreningen Et slag av gangen (ESAG) gir deltagerne mulighet til å være aktive og føle mestring etter egne forutsetninger.  Et lavterskeltilbud med golf, hvor vi også legger vekt på det sosiale og utvikling av nettverk. Vi har et sterkt ønske om å bidra positivt på veien tilbake til «hverdagen».

Flertallet av de vi har erfaring med drømmer om å være en del av «normalsamfunnet», men faller likevel tilbake til rus og kriminalitet. Det er ikke så rart når alt i livet må byttes ut. I prosjektet ESAG er det mange frivillige som sammen med god fagkompetanse vil deltagernes vel. Det er vesentlig å ha gode ressurser, gjennom et trygt nettverk, for å gjøre overgangen lettere.

Aktivitetstilbudet er primært for mennesker med rusavhengighet eller psykisk syke, unge lovbrytere domfelte og løslatte, minoriteter og unge «utenfor». Vi har inngått samarbeid med Oslo Røde Kors, Kriminalomsorgen/Friomsorgen, ulike institusjoner, lokale Gatelag og Inkludering Norge.

Gjennom prosjektet ønsker vi sammen å ta et felles samfunnsløft – vi vet at det nytter.