Vi som elsker golf!

Ukens spalte, Vi som elsker golf!, av Prosjektleder Marianne Smith Magelie

Prosjektleder i Foreningen Et slag av gangen, Marianne Smith Magelie, gleder seg over våren og med det oppstart av en ny golfsesong. Året hvor golf for alle skal utvikles videre i mange golfklubber, bla gjennom prosjektet Et slag av gangen.

Vi har allerede kommet godt i gang. Hjemmesiden vår skal vise glede og begeistring fra klubbene og samarbeidspartnerne. Videre skal vi fortelle de gode historiene og ikke minst synliggjøre at golf er for alle; vi møtes, har det gøy, prater, spiller golf og utvikler oss ut fra egne forutsetninger. Det er inngått avtaler med mange klubber, og flere er i prosess. Jeg antar at vi er 20 klubber før sommeren. Gode samarbeidspartnere er med på laget. De bidrar også til at gode deltagere blir inkludert fra ulike miljøer. Velkommen med på laget.