Velkommen til Et slag av gangen

Foreningen Et slag av gangen er henrykt over å kunne presentere vår hjemmeside med dere. Her vil dere kunne lese om foreningen vår, våre prosjekter og hva som rører seg av aktiviteter og arrangementer i regi av våre klubber og samarbeidspartnere.

Foreningen Et slag av gangen

Et slag av gangen (ESAG) er et tiltak hvor mennesker med rusrelaterte og psykiske utfordringer, domfelte, løslatte, minoriteter og ungdom «utenfor» skal få økt livskvalitet gjennom fysisk aktivitet og tilgang på en trygg og sosial møteplass med fokus på helse og trivsel. ESAG skal gi deltakerne et sted å gå til etter at de har avsluttet behandling eller soning, eller starte før, og hvor deltakerne kan komme inn i nye rutiner. Fokus er på helse og fysisk aktivitet mens golf og den sosiale møteplassen er verktøyet som benyttes. Vi vil trekke på klubbenes behov for få utført arbeid og på deres samarbeidspartnere for å tilrettelegge for arbeidstrening hvor kommunale enheter som NAV vil være viktige aktører. Som en viktig del av prosjektet har ESAG inngått et samarbeid med Norges Golfforbund, som vil være viktig for å fasilitere tilbudet til våre målgruppe.

Den overordnede måloppnåelsen er å få målgruppen inn i «en normal hverdag» og ut i en jobb en vil trives i eller kommer seg over i skolegang og med det utvikling/tetting av cv og at vi på sikt også kan bidra til at deltagerne kan skaffe seg fagbrev.

ESAG har stor tro på at vi kan oppnå dette for vår målgruppe med golf som verktøy. Golf er en idrett med lav terskel for å delta og er på denne måten en fantastisk idrett å lene seg på i det vi ønsker å oppnå. En breddeidrett hvor spillere kan delta på lik linje fra tidlig barneskolealder til man er senior mosjonist, legger grunnlaget for et inkluderende tilbud hvor ulik bakgrunn og forutsetninger kan finne hverandre på samme aktive og sosiale arena.

Med positive signaler fra regjeringen om stadig oppmykning av regler og retningslinjer gleder vi oss stort til å komme i gang med golf sammen med våre klubber og spillere!

Hvem er vi Et slag av gangen?

Marianne Smith Magelie er foreningens prosjektleder.
Marianne har ulike styreverv i institusjoner overfor vår målgruppe. Hun er utdannet siviløkonom og har lang erfaring fra næringsliv, idrett, frivillige organisasjoner og stiftelser. Hun har lang erfaring med prosjektledelse i og rundt idretten og har sittet i mange ulike styrer, bl.a. 8 år i NGFs styre, som visepresident, og var med da GGG ble etablert. Marianne var med å etablere Fotballstiftelsen fra 5-20 Gatelag og har erfaring fra drift/utvikling og som styreleder der. Hun har også erfaring fra andre rusinstitusjoner. I hverdagen er også Marianne leder av NTBA, Norwegian Business Travel association. En interesseorganisasjon for kjøpere av forretningsreiser.

Martin Moen er engasjert i utviklingen av Et slag av gangen, med ansvar for web og sosiale medier.
Martin er utdannet siviløkonom, med en fordypning i ledelse og endring. Han har i flere år engasjert seg innen idretten og etablert og ledet lag med et sosialt fokus. I 2016 var Martin med på å etablere Badebyen Drøbak FK, hvor han er engasjert som styreleder og leder. En klubb med et rent sosialt fokus som ønsker å legge til rette for at voksne spillere kan drive med idrett etter egne forutsetninger. Martin har også forsket og skrevet en masteroppgave om gatelag, som ledet til en publikasjon i Fotballtidsskriftet Josimar.